Gebruik de Time Timer® om:

  • Efficiënt gebruik van tijd te bevorderen
  • Het begrip tijd te leren
  • Aan te moedigen tot zelfstandigheid
  • Tijd beter te leren beheren
  • Verstreken tijd te zien in een geluidsgevoelige omgeving
Gebruik de Time Timer® op school, thuis, op het werk, bij speciale behoeftes en tijdens het sporten