Time Timer®: een essentieel hulpmiddel voor personen met een autisme spectrum stoornis

Door: Diane Twachtman-Cullen, Ph.D., CCC-SLP

Het gebruik van visuele ondersteuning is een integraal onderdeel van de beste methode interventie voor personen met een autisme spectrum stoornis (ASS), omdat ze helpen het begrip te vergemakkelijken en structuur en stabiliteit te bieden in een snel veranderende wereld. Visuele ondersteuningen lopen uiteen van kleine representatieve objecten en afbeeldingen tot sjablonen en kleurgecodeerde leermiddelen. Een van de talloze beelden die kunnen helpen om een ​​verwarrende omgeving voor mensen met autisme te concretiseren, is de ingenieuze en veelzijdige Time Timer.

De ‘gouden standaard’ in visuele ondersteuning

Tijd is amorf. Het “vliegt” als je plezier hebt, en het “sleept” als je je verveelt of betrokken bent bij een activiteit die je niet prefereert. Daarom is iemands perceptie van tijd situatiespecifiek en afhankelijk van interne factoren zoals interesse. Meer bewijs nodig? Vraag elke peuter die om een ​​koekje heeft gevraagd toen mama aan de telefoon was, de betekenis van wachten, later of over een minuut, en hij of zij zal waarschijnlijk antwoorden: “NOOIT!”. Dat zou kunnen verklaren waarom mensen met ASS van streek raken als ze om een ​​koekje, een gewenst speeltje of computertijd vragen en te horen krijgen dat ze moeten wachten. Enter: de Time Timer®.

De vindingrijkheid van de Time Timer ligt in de visuele weergave van de tijd. De Time Timer® geeft bijvoorbeeld niet alleen specifieke tijdsperioden weer die voor verschillende doeleinden zijn toegewezen, bijvoorbeeld 5 of 15 minuten om een ​​taak te voltooien of een pauze te nemen, maar toont ook het daadwerkelijke tijdsverloop, aangezien het rode gebied steeds kleiner wordt als de tijd voorbij gaat. Bovendien doet het dit op een manier die logisch is voor visuele leerlingen. In het bijzonder, wanneer de tijd ruimtelijk wordt weergegeven, leert de persoon met ASS snel dat veel rood betekent dat er veel tijd overblijft om een ​​taak te voltooien of op een pauze te wachten. Omgekeerd betekent een klein beetje rood dat er maar een klein beetje tijd overblijft. Het zien van dat het rood verdwijnt is vooral versterkend voor het kind of de jongvolwassene met autisme die aan een niet-geprefereerde activiteit werken die aansluit bij een gewenste pauze.

Dat gezegd hebbende, het echte genie van de Time Timer is dat het zoveel meer is dan een visueel timing-apparaat. Het is in feite een uitstekend leermiddel dat perfect past bij leerlingen met ASS van alle leeftijden – vandaar de reden dat ik het de ‘gouden standaard’ in visuele ondersteuning noem. Hieronder staan ​​enkele onderwijstips voor het gebruik van de Time Timer om belangrijke concepten en vaardigheden aan te leren.

Uitvoerende Functie Buitengewoon Leermiddel

Uitvoerende functie (UF) is een kritisch hersenproces dat toezicht houdt op georganiseerd, doelgericht gedrag. Het is bekend dat mensen met ASS moeite hebben met veel van de belangrijke vaardigheden binnen het uitvoerende functiesysteem. Hieronder staan ​​enkele manieren waarop de Time Timer ondersteuning kan bieden bij het aanleren van essentiële UF-vaardigheden.

Time Management. 

Om de persoon met autisme te leren begrijpen hoeveel tijd er is toegewezen om een ​​activiteit te voltooien die niet de voorkeur heeft of om te wachten op een activiteit die de voorkeur heeft, stelt u de timer in op een korte tijd – bijvoorbeeld vijf of zeven minuten in de vroege stadia van het lesgeven. Richt dan zijn of haar aandacht op het geleidelijk verdwijnende rood (bijv. “Kijk! Er blijft nog een klein beetje rood over, en dan is het tijd voor de computer.”). Ga door met deze procedure over een periode van meerdere dagen, waarbij u geleidelijk de hoeveelheid tijd die wordt toegewezen voor het voltooien van de niet-geprefereerde taak vergroot, waardoor ook de wachttijd voor de gewenste activiteit toeneemt. En vergeet niet om deze eenvoudige, maar uiterst belangrijke regel te volgen: verhoog de tijdsegmenten geleidelijk en zorg ervoor dat u de aandacht van het individu op het teruglopende rode vlak vestigt.

Concretiseer Amorfe Concepten

Wanneer het individu gewend raakt aan hoe de Time Timer werkt, kunt u vage woorden gaan gebruiken, zoals wachten en later, en uitdrukkingen zoals in een korte tijd als u ze ‘definieert’ door de Timer in het begin voor een korte tijd in te stellen, fasen van het lesgeven en vervolgens geleidelijk de wachttijd verlengen.

Vergemakkelijk Overgangen en Bevorder Toekomstige Oriëntatie

Overstappen van de ene activiteit of omgeving naar de andere is vaak moeilijk voor mensen met ASS. Een jonge man met autisme vertelde me eens dat hij het gevoel had ‘vast te zitten in het heden’. De Time Timer is een ideaal hulpmiddel om overgangen te vergemakkelijken en een toekomstgerichtheid vast te stellen, omdat het duidelijke begin- en eindpunten afbakent en de persoon in staat stelt te anticiperen op een op handen zijnde verandering in activiteit of omgeving. Het kunnen anticiperen op veranderingen helpt de angst die bij ASS normaal voorkomend is, te verminderen.

Stimuleer Responsremming

Impulsiviteit, of iets zeggen zonder na te denken, is een bekend kenmerk van veel mensen met ASS. Soms komt dit tot uiting in het herhaaldelijk stellen van dezelfde vraag. Om het individu te helpen de drang om herhaald vragen te stellen over een periode van meerdere dagen te onderdrukken, stelt u de Time Timer in voor kleine periodes van geleidelijk toenemende tijdsegmenten, bijvoorbeeld drie, vijf, zeven, tien, 15 minuten, enz. en vertel hem of haar dat je de vraag zult beantwoorden als al het rood is verdwenen. Zorg ervoor dat u de regel voor geleidelijke toename in tijd volgt die eerder is besproken.

Bevorder Zelfregulering en het Monitoren van Gedrag

Deze twee onderling verbonden taken behoren tot de belangrijkste en meest ongrijpbare UF-vaardigheden voor mensen met ASS. Ze vereisen naast de reeds besproken vaardigheden ook doelgerichte volharding, aanhoudende aandacht en anticiperende vaardigheden. De Time Timer is hiervoor een ideaal hulpmiddel, omdat het echte tijd visuele ondersteuning biedt en daardoor functioneert als een soort extern uitvoerend functiesysteem.

Ik ken nog slechts de oppervlakkige details met betrekking tot de aantal manieren waarop de Time Timer kan worden gebruikt voor het aanleren van belangrijke concepten en vaardigheden. Als er geen ruimte nodig was, zou ik de kwaliteiten ervan blijven prijzen door de manieren te bespreken waarop het kan worden gebruikt voor gedragsbeheer, beroepsopleiding, werkplekondersteuning en zelfs bij het aanleren van belangrijke pragmatische communicatieve vaardigheden, zoals leren onderhandelen. . Ik heb ervoor gekozen om me te concentreren op de vaardigheden van het uitvoerende functiesysteem, omdat ze van cruciaal belang zijn in zowel academische als beroepssituaties.

Laatste Gedachten

Ik ben een uitgesproken voorstander van de Time Timer sinds het ontstaan ​​ervan vele jaren geleden, toen er maar één model en maat beschikbaar was, en het had maar één functie. Sindsdien is het alleen maar beter geworden, evoluerend naar veel verschillende modellen, uiterlijk en maten, en sportief belangrijke nieuwe “toeters en bellen” in termen van functie. Dit uitstekende leermiddel heeft de kwaliteit van leven van mensen met ASS verbeterd door hen in staat te stellen de wereld beter te begrijpen en er onafhankelijker en competenter in te functioneren. Naar mijn mening is het inderdaad de ‘gouden standaard’ in visuele dragers.


Dr. Diane Twachtman-Cullen is een gediplomeerd logopediste, gespecialiseerd in autismespectrumstoornissen. Ze heeft een MA in logopedie, een zesdejaarsdiploma in het voor- en vroegschoolse onderwijs en een Ph.D. in het speciaal onderwijs. Ze was 11 jaar hoofdredacteur van Autism Spectrum Quarterly en heeft internationaal workshops en seminars gegeven over autisme. Ze is ook de auteur van talrijke hoofdstukken en artikelen over communicatiekwesties bij autisme, en vier boeken: A Passion to Believe: Autism and the Facilitated Communication Phenomenon; Trevor Trevor; Hoe een Para Pro te zijn: een uitgebreide trainingshandleiding voor paraprofessionals; en het IEP van A tot Z: Hoe zinvolle en meetbare doelen en doelstellingen te creëren (co-auteur van Jennifer Twachtman-Bassett). Dr. Twachtman-Cullen is een huidig ​​lid en voormalig co-voorzitter van het panel van professionele adviseurs van de Autism Society (of America). Ze blijft diensten verlenen voor kinderen met autisme.

Time Timer@: een essentieel hulpmiddel voor personen met een autisme spectrum stoornis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *